• Voor leerkrachten

Voor leerkrachten

Workshops
“Hoe kan een leerkracht de kleuter fijnmotorisch en sensomotorisch optimaal voorbereiden op groep 3?” Stap voor Stap biedt hiervoor workshops aan.

De inhoud en duur van de workshops worden op uw vraag afgestemd.

Screening kleuters
Op verzoek kan de ergotherapeut klassikaal de sensomotorische ontwikkeling van kleuters screenen. Dit kan alleen met goedkeuring van de ouders. De kosten hiervan zijn voor school. Tijdsduur wordt op de vraag afgestemd.

Bij twijfels over de ontwikkeling kan een kind individueel gescreend worden in de praktijk. Aanmelding loopt dan altijd via de ouders.

Signaleringslijsten
Heeft u twijfels of een van uw leerlingen baat kan hebben bij ergotherapie? Download hier het formulier "Signaleringslijst ergotherapie voor leerkrachten" en vul het in. Tevens kunt u het formulier "Vermoeden van problemen in zintuiglijke informatieverwerking" downloaden en invullen. Indien u veel van de punten herkent, is observatie door een ergotherapeut wenselijk.